Wie zijn wij?

KTIW: een groep in onze schoolgroep

Mensen moeten kunnen omgaan met mensen en als je dat nooit geleerd hebt,zal je dat later ook niet kunnen. Velen lopen nu achteloos aan het dagelijks gebeuren voorbij, rennen naar school, werk ... Om jongeren de kans te geven bewuster te leven, bij een en ander stil te staan, werd in het schooljaar 1986-1987 in het VTI met KTIW (4des tot 7des) gestart, sinds het schooljaar 1988-1989 met ASPI (2des en 3des) en sinds het schooljaar 1990-1991 met OLB (verder studerenden en werkenden). KTIW heeft veel meer dan ontspanning aan te bieden en is naast school en thuis de derde peiler, waar rekening moet gehouden worden met anderen. Aldus wordt aan onze leerlingen, die voor een eerder beroeps- of technische opleiding (T) hebben gekozen, de kans geboden zich aan te sluiten bij onze vriendengroep. Doel van de werking is hen te vormen met als basis het evangelie. Een leidraad is de methode van Cardijn: zien-oordelen-handelen (K). Zij zijn aanwezig op naschoolse pastorale activiteiten en willen bewuster leven in ons VTI-midden (I). Zo krijgen zij de kans om verantwoordelijkheid te dragen in verschillende activiteiten. Deze vinden maandelijks plaats op woensdagnamiddag van 12u tot 16u (W). In de vakantieperioden worden een Joepirally, een vijfdaagse in de Ardennen, een dagtocht of een verrassingtocht, een bouwkamp, ... voorzien. Het werkjaar sluiten we af met een zomerkamp (Lake District, Normandie-Lourdes, Italie, Polen).

De logo's en hun uitleg

ASPI

aspilogo

De aspi-leiding wil aan de leerlingen van +14 jaar een waaier van activiteiten aanbieden die hen ertoe brengen bewuster te leven. Zij trekken op tentenkamp naar Polen (Janice). Deze groep werd opgestart in 1988-1989 door Benny Demeestere en Pierre Clinquart.

KTIW

logoktiw

De KTIW-groep wil eerst en vooral de leerlingen van +16 jaar kansen geven om bewuster te leven. Deze groep werd in 1986-1987 opgestart door Pierre Clinquart en Francky Debusschere.

Logo OLB

logoolb

De oud-ledenbrug wil een antwoord zijn op vragen van oud-leden die zich -tijdens hun verdere studies- verder willen inzetten voor de beweging en de school. Deze groep werd opgestart in 1990-1991 door Filip Samoy en Pierre Clinquart.

KTOW

ktowlogo

Je eigen kinderen enthousiast horen spreken over KTIW laat je niet onberoerd ... en waarom zou je ook niet de stap durven wagen ... ? Worden meerdere ouders door die gedachte geprikkeld dan ontstaat er een nieuwe groep waarvan Frans Raman en Marleen Platteeuw in 1998 het startschot gaven, met steun van Fons Vermandel en Julisca Bucsan.

Telebouworde

telebouworde logo

Mensen die enthousioast willen werken vinden elkaar en zo leerden we Tiegem kennen. Na de grote vakantie in 1999 werd het weekend een vaste verblijfplaats voor Pierre, Anthony en KTIW. Anthony Vandeginste zorgde voor alle plannen, Christophe Vermandel zorgde voor alle elektrische schema's en Lucien Kimpe zorgde voor verwaming. Een probleem was een constante. Rond het domein zat het vol met bronnen. Hoe kon het huis droog gemaakt worden? Het huis kreeg de naam "Bronnenhuis". Dat staat voor de vele waterbronnen die het werk bemoeilijkt hadden. Maar tevens is de term "Bronnenhuis" een wens dat het verblijf in dat huis een bron van rust en stilte, een bron vriendschap kan zijn.

Bouworde

bouwordelogo

In 1998 besloten we om mee te helpen bouwen aan de heropbouw van een bezinnings- en opvangcentrum te Janice. Onder impuls van ervaren leden als Christophe en Frederique Vermandel, Dominiek Kimpe, Stijn en An Raes, Peter Tack, Filip Bonduel, Bert Raman en Steven Ledeine werden meerdere projecten gestart: de bouw van een kapel, de renovatie van drie verdiepingen, het bouwen van een sanitair blok, de afwerking van een Poverellokeuken, en het zorgen voor de nodige accommodatie voor de uitbouw van grootse tentenkampen. Zo werd een droom van Guy Eliat, medestichter van Janice die Pierre had leren kennen, verwezenlijkt. Met de komst van ervaren werklui in bepaalde technieken zoals Fabio Brunello, Lucien Kimpe, Jean Pierre Debruyn, Gabriel Bostoen en Andy Ameele kunnen we nu bijna alle technische werken aan. De beslissende duw werd niettemin door Anthony Vandeginste gegeven. Als vrijwilliger trok hij in 2004-2005 voor 1 jaar naar Janice waardoor de eerste stagebouwkampen met leerlingen uit het VTIR konden opgestart worden. Met groot succes! Daarnaast zorgde hij er eveneens voor dat alle gebouwen op plan staan! Project met de steun van Provincie West-Vlaanderen:

logowestVl